88P/Howell

88P/Howell
2004 September 13   23.20 UT Newton 200/800 Platinum K402ME, 1 x 1 bin. 10 x 50 sec.
© 2004 Stefan Beck