71P/Clark

Infobox:
2012 September 13
00:27:40 (UT), 2340s exp. (13x180), 0.7-m (f/4) L + CCD FLI + R filter, Kyiv comet station (MPC 585)
Alexander Baransky, Ukraine

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 April 02
23.42 UT, 1x360 Filter Grün 5x360 sec. UV/IR 8"/2.8 SXV-H9
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 March 06
UT, 00:39 - 01:17, 12 x 3 min. exposure, 12" SCT f-6.5 + CCD ST10XME 18.16 mag, coma: 9" centered on star
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2011 March 06
UT, 00:39 - 01:17, 12 x 3 min. exposure, 12" SCT f-6.5 + CCD ST10XME 18.16 mag, coma: 9" centered on comet
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 May 30
21.55 UT ASA Astrograph 8" f/2.7, Fingerlake Max Cam 3200 CCD, 2 x 5 min.
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 May 30
21.55 UT ASA Astrograph 8" f/2.7, Fingerlake Max Cam 3200 CCD, LRGB
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 May 03
01:30 - 01:37 UT, Schmidtkamera f=300mm f/2,0, TP hyp, Koma 2min. schwach mit zentraler Verdichtung 20"-30", Helligkeit: 12,3
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 April 04
02:27 - 02:31 und 02:35 – 02:40 UT, 8" f/1,5, TP hyp, Koma 30", Helligkeit: 12,3
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...