6P/d`Arrest

Infobox:
2008 December 27
21:52 UT, Nikon 200mm, 180 sec. RGB, Copyright Bradford Robotic Telescope
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 December 23
20:06 UTC, Nikon 200mm, 120 sec RGB, Copyright Bradford Robotic Telescope
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 December 21
20:10 UTC, Nikon 200mm, 120 sec RGB, Copyright Bradford Robotic Telescope
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 December 19
19:41 UTC, Nikon 200mm, 120 sec RGB, Copyright Bradford Robotic Telescope
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 December 18
20:27 UTC, Nikon 200mm, 120 sec RGB, Copyright Bradford Robotic Telescope
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 December 04
20:32 UTC, Nikon 200mm, 120 sec RGB, © Bradford Robotic Telescope
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 November 30
21:23 UT, Nikon 200mm, 120 sec RGB, © Bradford Robotic Telescope
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 November 29
19.30 UT, 8" f=2.8 ASA Astrograph, 3 x 250 sec. SXV-H9 CCD
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 August 30
21.11 UT, 8" f=2.8 ASA Astrograph, 3 x 240 sec., SXV-H9 CCD
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 August 24
21.05 UT, 8" f=2.8 ASA Astrograph, 260 sec., Sigma 6303 CCD
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 August 10
8"/2.75 ASA, CCD SXV-H9
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 August 06
22:00 UT, 8"-SCT, f=2000mm, 8 x 20 sec, Sony A700 (ISO 3200)
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 July 28
21:45-21:58 UT, Refractor 130/484mm, 15 x 30 sec. CCD SBIG ST237A
Wolfgang Vollmann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 July 28
22h30UT, 10" Newton F=1.5m 272s 800 ASA Canon 350D
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 July 27
01:32 UTC, Nikon 200mm, 120 sec RGB, Bradford Robotic Telescope
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 July 26
23h05UT, 10" Newton F=1.5m 278s 800 ASA Canon 350D
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 July 13
22h06UT 10"Newton F 1.5m 140s 800ASA Canon 350D
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 June 24
22h06-22h46 UT, Refraktor 130mm f=484mm, 60 x 30 sec. CCD SBIG ST237A
Wolfgang Vollmann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 June 24
8" f=2.8 ASA Astrograph, SXVH9 CCD
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 May 31
8" f=2.8 ASA Astrograph, 2 x 5 min. SXV-H9 CCD
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 October 22
23:20 – 23:32 UT, 5,5" Schmidtkamera, TP hyp
Konrad Horn

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 August 24
01:10 – 01:25 UT, 10" Schmidtkamera f=450mm f/2,2, TP 6415 hyp
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 August 24
01:10 – 01:25 UT, 10" Schmidtkamera f=450mm f/2,2, TP 6415 hyp
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 August 24
01:36 UT, 8" f/1,5 Schmidtkamera (Celestron), 35 min. auf Kodak Ektar 25 hyp, Helligkeit: 7,5
Gerald Rhemann, Franz Kersche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 August 05
00:18 – 00:25 UT, 172/205/300mm Schmidtkamera, TP hyp
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 August 05
00:18 – 00:25 UT, 172/205/300mm Schmidtkamera, TP hyp
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 August 05
00:18 – 00:25 UT, 172/205/300mm Schmidtkamera, TP hyp
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 July 31
00:09 UT, 172/205/300mm Schmidtkamera, 7 min. auf TP hyp
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 July 31
00:34 – 00:50 UT, 10" f=450, Schmidtkamera, Koma 13min. , Helligkeit: 9
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 July 30
23:15 UT, 225/255/435mm Schmidtkamera, 10 min. auf TP 6415 hyp, Koma 6min. , Helligkeit: 9,5
Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 July 30
23:58 – 00:18 UT, FFC f=500mm f/3,5, TP 2415 hyp
Steffen Fritsche, Marcus Richert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 July 30
FFC 3.5/500 20min TP2415hyp Amateursternwarte Schönebeck
Marcus Richert, Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 July 26
23:48 UT, 225/255/435mm Schmidtkamera, 10 min. auf TP 6415 hyp, Koma 4min. , Schweif 1min. PW 240°, Helligkeit: 10
Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 July 25
00:16 UT, 225/255/435mm Schmidtkamera, 8 min. auf TP 6415 hyp, Koma 6min. , Schweifansatz in PW 240°, Helligkeit: 10
Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 July 23
23:40 – 00:20 UT, 200/1000mm Newton, TP 2415 hyp
Marcus Richert, Uwe Wohlrab

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 July 23
23:40 – 00:20 UT, 200/1000mm Newton, TP 2415 hyp, Koma 4min. , Helligkeit: 10
Marcus Richert, Uwe Wohlrab

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 July 23
FFC 3.5/500 20+25min 23:40-00:25 UT, TP2415hyp Amateursternwarte Schönebeck
Marcus Richert, Uwe Wohlrab

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 July 21
23:32 UT, 8" Schmidtkamera (Celestron), 12 min. auf TP 6415 hyp, Koma 1min. (innen) bzw. 3min. (außen), Helligkeit: 11,5
Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 July 20
? UT, 172/205/300mm Schmidtkamera, 6 min. auf TP hyp
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 July 08
? UT, 10" f/1,7, Koma 10min. außen extrem lichtschwach, Helligkeit: 11,5
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 July 01
00:00 UT, 225/255/435mm Schmidtkamera, 10 min. auf TP 6415 hyp, Stössing/NÖ, Helligkeit: 12,8
Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 July 01
22:16 UT, 225/255/435mm Schmidtkamera, 8 min. auf TP 6415 hyp, Stössing/NÖ, Helligkeit: 12,8
Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 June 30
00:12 UT, 172/205/300mm Schmidtkamera, 6 min. auf TP hyp
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 June 30
23:10 – 23:30 UT, FFC f=500mm f/3,5, TP 2415 hyp
Marcus Richert, Uwe Wohlrab

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 June 29
00:15 – 00:23 UT, Helligkeit: 12
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1995 June 27
00:06 – 00:30 UT,
Bernd Koch

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...