59P/Kearns-Kwee

Infobox:
2018 November 17
01.09 - 02.48 UT, 39 x 120 s, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 November 16
01-39-02:09 UT, 25cm F/3.3 Deltagraph + Fuji XT20 30x30s ISO 25600 Gommern
Uwe Wohlrab

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 November 11
1.57 UT, 6x120sec.10"/4 ASI 1600 2x2
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 November 08
02:03:55 UT, 1140s exp. (19х60s), 0.7-m (f/4) L + CCD PL47-10 FLI + R filter, 0.95"/pixel. m1=17.4, Coma 15", DC 4. Tail 1.2 min. long in p.a. 282 deg.
Alexander Baransky, Kyiv comet station (MPC 585), Ukraine

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 October 14
00.04 - 00.57 UT, 21 x 120 s, ISO800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 October 13
01.03 - 01.53 UT, 21 x 120 s, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 October 15
19:47 UT, 4x 5min, 16" f/2.5, SBIG 8300M
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 19
19:41 UT, 9min, 12"SCT f/7.0, CCD ST10XME clear-filter
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 18
19:25 UT, 15min, 12"SCT f/7.0, CCD ST10XME clear-filter
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 March 17
19:31 UT, 15min, 12"SCT f/7.0, CCD ST10XME clear-filter
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 February 18
18:19 - 18:50 UT,LX200/12" SCT f=7, SBIG ST10XME 2x2 bin
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2009 January 25
19h22UT 10"Newtonian F=1.5m 375s 800 ASA Canon 350D
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 December 30
20.41 UT Newton 200/800 Platinum XL CCD 6 x 2 min.
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 December 28
19h36UT 10"Newtonian F=1.5m 431s 800 ASA Canon 350D
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 December 19
21:32 - 22:13 UT, LX200/12" SCT f=10, 8 x 5 min. 2 x 2 bin SBIG ST10XME
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 December 14
20:51 - 23:57 UT, LX200/12" SCT f=10, 60 x 3 min. 2 x 2 bin SBIG ST10XME
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2000 January 05
.890 UT, Schmidtkamera 225/255/435, 11 min. auf Kodak Technical Pan hyp.
Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1999 November 04
am Nov. 04. 1999. 02:15 - 02:35 UT. Newton 200/800mm mit CCD CB 245.
Norbert Mrozek und Waldemar Skorupa

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1999 October 16
01:38 UT, 225/255/435mm Schmidtkamera, 11 min. auf TP 6415 hyp, Koma 0,5min. , Helligkeit: 15,5
Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1990 November 13
22:49 UT, Takahashi E-160 Astrograph f=530mm f/3,3, 15 min. auf TP 2415 hyp, Koma 0,3min. , Helligkeit: 13
Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1990 November 13
22:49 UT, Takahashi E-160 Astrograph f=530mm f/3,3, 15 min. auf TP 2415 hyp, Koma 0,3min. , Helligkeit: 13
Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...