261P/Larson

Infobox:
2019 November 18
22h31 UT, 8x180s, 16" Ritchey Chrétien, Sbig STL1001e, Saint Jacques sur Darnétal, France
Vauquelin Bruno, Saint Jacques sur Darnétal, France

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 November 05
21.26 - 22.39 UT, 16 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 October 27
00.37 UT, 8x150sec.8"/2.0 RASA ASI 1600
Michael Jäger Weißenkirchen

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 October 27
00.37 UT, det 8x150sec.8"/2.0 RASA ASI 1600
Michael Jäger Weißenkirchen

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 October 13
21:01:50 UT, 1500s exp. (25x60s), 0.7-m (f/4) L + CCD PL47-10 FLI + R filter, 0.95"/pixel. m1=16.9, Coma 17", DC 2. Faint tail 1 min. long spread in p.a. 242-261 deg.
Alexander Baransky, Kyiv comet station (MPC 585), Ukraine

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 September 12
1.15 UT, 10x90sec.12"/4 Sigma 6303 CCD
Michael Jäger Weißenkirchen

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 September 07
01:10-02:09 UT, 25cm F/3.3 Deltagraph + Fuji XT20 59x30s ISO 12800 Bräsen
Uwe Wohlrab

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 September 03
02:10 UT, 6x3min, 16" f/2.5, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 August 31
19:01 UT, 20" CDK f/4,5, FLI PL6303E, 300s, T 16,1 mag, N 17,7 mag (10"-Box 17,22 mag), Koma 34", Schweif 55" PA 260°, Siding Spring
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 August 29
01:25 UT, 5x3min, 16" f/2.5, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 August 25
08:23 UT, Planewave 510mm CDK f/4,5, FLI PL11002M, 300s, T 17,0 mag, N 17,2 mag (10"-Box 17,33 mag), Mayhill, New Mexico
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 August 01
01:00 UT, 3x3min, 16" f/2.5, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2012 September 16
20.27 UT, 8x270 sec. 14"/4.1 FLI 8300 CCD 2x2 bin
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2012 September 14
23.04 UT, 4x300 sec. 14"/4.1 FLI 8300 CCD 2x2 bin
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2012 August 17
22.13 UT, 14x330 sec. 10" f/3.8 Newton, FLI 8300 CCD
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2012 August 14
34.43 UT, 5x360 sec. 14" f/3.1 Newton, Sigma 6303 CCD
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2012 July 27
23.06 8x360 sec. 10" f/3.8 Newton, FLI 8300 CCD
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...