23P/Brorsen-Metcalf

Infobox:
1989 September 09
02:49 – 02:54 UT, 8" Schmidtkamera f/1,5
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 September 09
02:56 – 03:00 UT, 8" Schmidtkamera f/1,5
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 September 09
? UT, 8" Schmidtkamera f/1,5
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 September 07
02:36 – 02:41 und 02:45 – 02:49 UT, 8" f/1.5 Schmidtcamera, 2 x 4 min. Kodak Technical Pan 2415 hyp., Koma 5', Schweif > 8° PW 309°, Helligkeit: 5,3
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 September 07
02:26 – 02:31 und 02:36 – 02:41 UT, 8" Schmidtkamera f/1,5
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 September 07
04:54 – 04:58 UT, f=55mm f/1,8, Fuji RD 100 Diafilm hyp
AAK Salzkammergut

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 September 02
? UT, 5,5" Schmidtkamera
Franz Klauser

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 September 02
02:07 – 02:11 und 02:14 – 02:18 UT, 8" Schmidtkamera f/1,5, TP 2415 hyp, Koma 4min. , Schweif > 4,5° PW 308°, Helligkeit: 5,4
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 September 02
? UT, 5,5" Schmidtkamera
Franz Klauser

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 September 02
? UT, 5,5" Schmidtkamera
Franz Klauser

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 September 02
02:07 und 02:14 UT, 8" Schmidtkamera f/1,5, TP 2415 hyp, Koma 4min. und Schweif > 4,5° PW 308°, Helligkeit: 5,4
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 September 02
? UT, 5,5" Schmidtkamera
Franz Klauser

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 September 01
8" f/1.5 Schmidtcamera, 2 x 4 min. Kodak Technical Pan 2415 hyp.
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 September 01
02:10 – 02:20 UT, 1:4/150mm, Agfa 1000 RS
Michael Mushardt

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 September 01
02:30 UT, 5,5" Schmidtkamera f/1,65, 9 min. auf TP hyp
R. Klemm

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 31
05:12 UT, Schmidtkamera f=257mm f/1,5, 1 Minute
Gerhard Gramm

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 31
02:25 UT, 140/500mm f/3,5, 6 min. auf Ilford HP5, Koma 2,5min. , Helligkeit: 4,8
Albert Schröder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 31
04:45 – 05:00 UT, 190/760mm Baker-Schmidt, T Max 400 auf 800 gepuscht
Markus Griesser

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 30
02:31 UT, 80mm f/4,5, 7 min. auf T Max 400
H. Kerner

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 30
02:31 UT, 80mm f/4,5, 7 min. auf T Max 400
H. Kerner

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 26
01:35 UT, FFC f=500mm f/3,5, 8 min. auf HP 5, Koma 3min. DC 6, Schweif 1° 25min. PW 301°, Helligkeit: 4,6
Albert Schröder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 26
01:35 UT, 20cm-Newton f/4, 10 min. auf Agfaortho hyp (25 ASA), Koma 5min. DC4, Schweif 1-2° PW 300°
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 26
19:55 UT, 20cm-Newton f/4, 7 min. auf TP 2415 hyp
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 26
19:55 UT, 20cm-Newton f/4, 7 min. auf TP 2415 hyp
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 16
02:30 UT, 170/257mm Schmidtkamera, TP 2415 hyp
Gerhard Gramm

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 16
02:28 – 02:34 UT, 5,5" Schmidtkamera
Franz Klauser

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 16
02:28 – 02:34 UT, 5,5" Schmidtkamera
Franz Klauser

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 15
03:50 UT, Flatfieldkamera f=500mm 1/3,5, 25 min. auf TP 2415 hyp
Otto Guthier

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 15
Pancolar 1.8/80 Blende 2.8 20min ORWO NP27 Amateursternwarte Schönebeck
Uwe Wohlrab

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 14
? UT,
Franz Klauser

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 14
? UT,
Franz Klauser

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 14
? UT,
Franz Klauser

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 14
? UT,
Franz Klauser

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 14
? UT,
Franz Klauser

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 14
? UT,
Franz Klauser

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 13
? UT, 150/350mm Flatfieldkamera, T-Max 3200
Cernonared (Name unleserlich)

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 10
01:48 UT, Flatfieldkamera f=500mm f/3,5, 10 min. auf TP 2415 hyp
Otto Guthier

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 10
01:48 UT, Flatfieldkamera f=500mm f/3,5, 10 min. auf TP 2415 hyp
Otto Guthier

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 05
22:20 – 22:34 UT, SCL 3,5/500, 14 min. belichtet auf Ilford HP5
Albert Schröder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 05
00:25 – 00:33 UT, 180mm Tele
Konrad Horn

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 04
01:51 UT, FFC f=760mm f/4, 15 min. auf T Max 400, Sierra Nevada
W.E. Celnik, P. Riepe, P. Svejda

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 04
02:14 UT, FFC f=760mm f/4, 15 min. auf T Max 400, Sierra Nevada
W.E. Celnik, P. Riepe, P. Svejda

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 04
02:42 – 02:55 UT, 350/1500mm Newton, Ektar 1600, Sierra Nevada
Christoph Ries

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 04
00:08 – 00:16 UT, 180mm Tele
Konrad Horn

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 03
03:49 UT, FFC f=760mm f/4, 12 min. auf TMY
W.E. Celnik, P. Riepe, P. Svejda

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 03
03:49 UT, FFC f=760mm f/4, 12 min. auf TMY
W.E. Celnik, P. Riepe, P. Svejda

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 03
03:49 UT, FFC f=760mm f/4, 12 min. auf TMY
W.E. Celnik, P. Riepe, P. Svejda

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 02
03:11 UT, FFC f=760mm f/4, 15 min. auf T Max 400
W.E. Celnik, P. Riepe, P. Svejda

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 01
02:46 – 02:58 UT, FFC f=760mm f/4, Kodak TMY, Sierra Nevada
W.E. Celnik, P. Riepe, P. Svejda

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 August 01
03:00 UT, FFC f=760mm f/4, 12 min. auf T Max 400
W.E. Celnik, P. Riepe, P. Svejda

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1989 July 10
00:20 UT, 4 min. auf TP 2415 hyp
Werner Hasubick

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...