C/2020 S8 Lemmon

Infobox:
2021 May 08
21:58 UT, 10x2min, 16" f/2.5, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2021 May 03
22:30 UT, 8x100sec, 16" f/3.3, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2021 April 23
21.46 UT, 20 x 60 sec., Orion Optics AG16 0.4-m f/3.8, SBIG STL6303E, BRIXIIS Observatory B96 Kruibeke Belgium
Erik Bryssinck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2021 April 23
21:46 UT, 20 x 60 sec, Orion Optics AG16 0.4-m f/3.8 Newton, SBIG STL-6303E, B96-BRIXIIS Observatory Kruibeke Belgium
Erik Bryssinck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2021 April 22
22.41 UT, 20 x 60 sec., Orion Optics AG16 0.4-m f/3.8, SBIG STL6303E, BRIXIIS Observatory B96 Kruibeke Belgium
Erik Bryssinck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2021 April 22
22:41 UT, 20 x 60 sec, Orion Optics AG16 0.4-m f/3.8 Newton, SBIG STL-6303E, B96-BRIXIIS Observatory Kruibeke Belgium
Erik Bryssinck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2021 April 16
23:37 UT, 9 x 120 sec, Orion Optics AG16 0.4-m f/3.8 Newton, SBIG STL-6303E, B96-BRIXIIS Observatory Kruibeke Belgium
Erik Bryssinck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2021 April 13
22:15 UT, 10x2min, 16" f/2.5, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2021 April 10
00.04 UT, 15x3min 11" RASA Z6mod
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2021 April 09
00.37 UT, 16x3min 11" RASA Z6mod
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2021 April 06
00:03 UT, 12x2min, 16" f/2.5, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2021 April 06
00.07 - 00.37 UT, 7 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, erstellt mit AIRTOOLS, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2021 April 05
00.10 UT, 12x100sec. 14"/4.2 QHY600
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2021 March 07
01:25 UT, 8x3min, 16" f/2.5, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2021 March 06
3.11 UT, 10x2 min 12" f=4 QHY600
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...