C/2018 U1 Lemmon

Infobox:
2019 October 31
18:25 UT, 8x3min, 16" f/2.5, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 October 26
17.50 - 19.21 UT, 19 x 4 min, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 August 31
21:30 UT, 6x3min, 16" f/2.5, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 July 28
23h UT, 20x180s, 16" Ritchey Chrétien, Sbig STL1001e, Saint Jacques sur Darnetal, France
Vauquelin Bruno, Saint Jacques sur Darnetal, France

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 July 28
23h UT, GIF : 20x180s, 16" Ritchey Chrétien, Sbig STL1001e, Saint Jacques sur Darnetal, France
Vauquelin Bruno, Saint Jacques sur Darnetal, France

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 June 29
23:35 UT, 5x3min, 16" f/2.5, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 June 01
00.13 UT, 8x90 sec.12"/4 ASI 1600 2x2
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 June 01
00.13 UT, GIF 16x90 sec.12"/4 ASI 1600 2x2
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...