C/2018 R3 Lemmon

Infobox:
2019 June 24
21.44 - 22.09 UT, 15 x 60 s, ISO 800, TSAPO100Q, Canon EOS 6D MkII, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 June 13
21.36 - 22.12 UT, 20 x 60 s, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 June 05
21.18 - 21.57 UT, 14 x 120 s, ISO800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 June 04
23.47 UT, 14x100sec.10"/4 ASI 1600 green
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 June 02
21.04 - 21.31 UT, 15 x 60 s, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 June 01
21.03 - 21.25 UT, 16 x 60 s, ISO 800, Canon EOS 6D MkII, TSAPO100Q, Köditz centered on comet
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 May 30
22.20 UT, 18x2min blue GIF 10"/4 ASI 1600 2x2
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 May 30
22.20 UT, 18x2min blue 10"/4 ASI 1600 2x2
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 May 29
22:55-23:25 UT, 25cm F/3.3 Deltagraph + Fuji XT20 30x30s ISO 12800 Schweinitz
Uwe Wohlrab

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 May 29
23:10-23:27 UT, Fuji XH1+2/200 Blende 2.8 14x40s ISO 6400 Schweinitz
Uwe Wohlrab

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 May 29
23.32 - 00.11 UT, 7 x 300 s, ASA12NO3Z F3.6, ALCCD12, Schweinitz/Fläming
Martin Nischang

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 May 24
22.47 UT, 11x2min Grün, 3x2 Min Blau und Rot 10"/4 ASI 16002x2
Michael Jäger Weißenkirchen

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 May 24
22.47 UT, GIF 15x2min Grün 10"/4
Michael Jäger Weißenkirchen

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 May 02
2.12 UT, 7x50 UV/IR 4x100 green 8"/2.0 RASA QHY163m
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2019 April 07
03:00 UT, 10x 1min, 16" f/2.5, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 October 09
17:41:48 UT, 1500s exp. (25x60s), 0.7-m (f/4) L + FLI PL47-10 + R filter, 0.95"/pixel. m1=19.0, Coma 5", DC 2. Tail 14" long in p.a. 154 deg.
Alexander Baransky, Kyiv comet station (MPC 585), Ukraine

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2018 September 12
19.30 UT, 11x150sec.12"/4 ASI 1600 2x2
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...