C/2015 VL62 Lemmon-Yeung-PANSTARRS

Infobox:
2017 October 15
18.48 UT, Newton 200/570 ATIK 383L 5 x 240 sec. 2x2 bin.
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 September 25
19.05 UT, 4x120sec.12"/4- G3-16200 2x2
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 September 11
20:26 UT, 5x 2min, 16" f/2.5, SBIG 8300M
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 September 11
21:10:15 UT, 720s exp.(12x60s), 0.7-m (f/4) L + FLI PL47-10 + R filter, 0.95"/pixel. m1=14.2, Coma 40", DC 5. Tail 7min. long in p.a. 60 deg., curved CW. Kyiv comet station (MPC 585).
Alexander Baransky, Ukraine

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 September 10
20.10 - 20.27 UT, 10 x 90s ISO3200, TSAPO100Q (100x580mm), CanonEOS 700da mit Astronomik UV-IR-Blockfilter, Köditz
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 August 29
19.41 UT, 16x60sec.12"/4 G3-16200
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 August 29
GIF 19.41 UT, 16x60sec.12"/4 G3-16200
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 August 26
22.05 - 22.26 UT, 9 x 120s ISO3200, TSAPO100Q (100x580mm), CanonEOS 700da mit Astronomik UV-IR-Blockfilter, Köditz
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 August 24
21.25 - 22.02 UT, 16 x 120s ISO3200, TSAPO100Q (100x580mm), CanonEOS 700da mit Astronomik UV-IR-Blockfilter, Köditz
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 August 21
22.15 - 22.45 UT, 16 x 120s ISO3200, TSAPO100Q (100x580mm), CanonEOS 700da mit Astronomik UV-IR-Blockfilter, Köditz
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 August 18
20.55 UT, 27x80sec.12"/4 G3-16200
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 August 16
0h05 UT, 25x40s, 16" Ritchey Chrétien F/8, STL1001e, Saint Jacques sur Darnetal, France
Vauquelin Bruno, Saint Jacques sur Darnétal, France

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 August 16
19.37 UT, 23x80sec.12"/4 G3-16200
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 August 15
13:49 UT, Planewave 20" CDK f/4,5, FLI PL09000, L 240s, T 12,8, N 14,9 mag (10"x10"-Box: 14,88 mag), Koma 40", Schweif 4,1min PA 66°, Afroh 645, Siding Spring, Australien
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 August 13
21h07m UT, ASA Astrograph 12" f 3.6, FLI PL16200, 3x 200 Sek.
Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 August 09
22:32:44 UT, 660s exp. (11x60s), 0.7-m (f/4) L + FLI PL47-10 + R filter, 0.95"/pixel. m1=14.0, Coma 55", DC 5. Tail 2min. long, spead in p.a. 36-112 deg. Kyiv comet station (MPC 585).
Alexander Baransky, Ukraine

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 July 31
23.24 - 23.49 UT, 11 x 120s ISO3200, TSAPO100Q (100x580mm), CanonEOS 700da mit Astronomik UV-IR-Blockfilter, Köditz
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 July 29
00.29 UT, 10x150sec.12"/4 G3-16200
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 July 29
00.23 - 01.24 UT, RGB ((6,6,6)x200s), ASA 8"f2.8, FLI ML8300 CCD CCD, Südfrankreich
Martin Nischang

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 July 21
00.04 - 01.59 UT, RGB ((11,11,11)x200s), ASA 8"f2.8, FLI ML8300 CCD CCD, Remote Südfrankreich
Martin Nischang

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 July 18
23.40 - 23.46 UT, 9 x 30s ISO3200, TSAPO100Q (100x580mm), CanonEOS 700da mit Astronomik UV-IR-Blockfilter, Köditz
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 July 18
00:02:02 UT, 240s exp. (4x60s), 0.7-m (f/4) L + FLI PL47-10 + R filter, 0.95"/pixel. m1=14.1, Coma 1 min., DC 5. Tail 7min. long in p.a. 62 deg. Kyiv comet station (MPC 585).
Alexander Baransky, Ukraine

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 July 10
23:05:48 UT, 720s exp.(12х60s), 0.7-m (f/4) L + CCD PL47-10 FLI + R filter, 0.95"/pixel. m1=14.1, Coma 45", DC 4. Tail 2.5min. long in p.a. 64 deg. Kyiv comet station (MPC 585).
Alexander Baransky, Ukraine

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 June 30
09:29 UT, Planewave 510mm CDK f/4,5, FLI PL11002M, 300s, 13,8 mag (10"x10" 15,58 mag), Koma 20", Schweif 22" PA 77°, Afroh 517, Mayhill, New Mexico
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 June 19
00.39 - 00.45 UT, 10 x 30s ISO3200, TSAPO100Q (100x580mm), CanonEOS 700da mit Astronomik UV-IR-Blockfilter, Köditz
Steffen Fritsche

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 February 27
17:46:33 UT, 600s exp.(10х60s), 0.7-m (f/4) L + PL47-10 FLI + R filter, 0.95"/pixel. m1=16.1, Coma 18", DC 3. Comet was low over horizont. Kyiv comet station (MPC 585).
Alexander Baransky, Ukraine

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 February 15
18:15:47 UT, 1140s exp.(19х60s), 0.7-m (f/4) L + PL47-10 FLI + R filter, 0.95"/pixel. m1=15.6, Coma 15", DC 7. Tail 1min. long in p.a 61 dec. Kyiv comet station (MPC 585).
Alexander Baransky, Ukraine

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 February 13
19:30 UT, 9x 2min, 16" f/2.5, CDS-5D ISO 1600
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 January 31
18:50:40 UT, 1140s exp.(19х60s), 0.7-m (f/4) L + PL47-10 FLI + R filter, 0.95"/pixel. m1=15.6 , Coma 11", DC 5. Tail 17" long spread in p.a 354-105 dec., curved CW. Kyiv comet station (MPC 585)
Alexander Baransky, Ukraine

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 January 27
18.43 UT, 5x180sec.10"/4 SXV-H9
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2017 January 01
03:45 UT, 3x300s, 11" SCT f/4, ST-402ME,
Mike Olason, Denver Colorado

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 December 29
18:45 UT, 6x 5min, 16" f/2.5, SBIG 8300M
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 December 03
19:52 UT, 12x 3min, 16" f/2.5, SBIG 8300M
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 November 29
18:54 UT, 19x 3min, 16" f/2.5, SBIG 8300M
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 November 27
20.22 UT, 10x240sec.12"/4 G3-16200 2x2 bin
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 November 22
23.36 UT, 4x240sec. 12"/4 G3-16200 2x2 bin
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 November 22
23.36 UT, 4x240sec. 12"/4 G3-16200 2x2 bin
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 October 29
20.51 UT, 3x180sec.12"/4 G3-16200 2x2 bin
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 October 04
22.55 - 00.07 UT, 6 x 2 min. per RGB, ASA12NO3Z F/3.6, Moravian G4-16000EC, Schweinitz im Fläming
Martin Nischang

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 October 01
00.18 UT, 8x240sec.12"/4 SXV-H9
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 September 30
20:08-22:03 UT, 25cm F/3.3 Deltagraph + Fuji XM1 23x70s+16x85s ISO 6400 Schweinitz im Fläming
Uwe Wohlrab

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 September 25
00.50 UT, 14x240sec.12/4 SXV-H9
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 September 14
02.39 UT, 1 x 600 Sek., ISO 800, GSO 10" f4, Canon EOS 650D, Neetze - Deutschland
Martin Luther

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 September 08
00.11 UT, 8x300sec.12"/4 SXV-H9
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 August 28
1.03 UT, 3x300sec.12"/4 G2-16300 2x2 bin
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 August 26
23:35 UT, 4x 5min, Newton 16" f/2.5, SBIG 8300M
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...