C/2008 C1 Chen-Gao

Infobox:
2008 April 23
21:56 UT, Nikon 200mm lens, 120 sec. RGB
Bradford Robotic Telescope (Michael Hauss)

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 April 07
19:54 - 20:34 UT, Refractor 130mm f=484, 60 x 30 sec., SBIG ST237A
Wolfgang Vollmann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 March 31
20h36 - 21h09 UT, Refractor 130mm f=484, 50 x 30 sec., SBIG ST237A
Wolfgang Vollmann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 March 23
19:35 UT, 8"-SCT, f=2000mm, 8 x 30 sec, Sony A700 (ISO 6400)
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 March 19
19:37 UT, 8"-SCT, f=2000mm, 4 x 30 sec, Sony A700 (ISO 6400)
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 March 05
18h51-19h25 UT Refractor 130/484mm, 50 x 30 sec.CCD SBIG ST237A
Wolfgang Vollmann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 March 04
20.07 UT, f=2000mm, 8 x 30 sec, Sony A700 (ISO 6400)
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 February 24
19.00 UT, 8"-SCT, f=2000mm, 8 x 30 sec, Sony A700 (ISO 6400)
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 February 24
18h05-18h32 UT Refractor 130/484mm, 40 x 30 sec. CCD SBIG ST237A
Wolfgang Vollmann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 February 24
19:15 UT Meade Schmidt-Cassegrain 10" f = 0.84m, 10x30sec, Meade DSI PRO II CCD
Dieter Schubert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 February 16
18h05-18h18 UT Refractor 130/484mm, 36 x 30 sec. CCD SBIG ST237A
Wolfgang Vollmann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 February 11
00:32h - 00:58h UT, 48 x 30 sec., 12" Newtonian f/4.8, SXV-H9 CCD
Josef Müller

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 February 10
19.10 UT 10" Newton F=1.5m 442s 400 ASA Canon 350D
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 February 09
22.55 UT Newton 200/800 Platinum XL 1 x 1 bin. 8 x 120 sec.
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 February 08
18:50 UT, Meade LX200GPS 10" f/3.3, 11x21,2sec, Meade DSI PRO II
Dieter Schubert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 February 08
22.03 UT Newton 200/800 Platinum XL 1 x 1 bin. 18 x 30 sec.
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 February 08
18:53 UT, 8"-SCT, f=2000mm, 8 x 30 sec, Sony A700 (ISO 6400)
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 February 08
21.53 UT Newton 200/800 Canon EOS 300D 5 x 120 sec. 800 ASA
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 February 08
21.53 - 22.25 UT, CZJ f=180mm /5.6, 11 x 180 sec, ATIK16HR + IR-Cutting filter
Thorsten Zilch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 February 07
6 x 240 sec., 10" newton f/5.1
Gido Weselowski

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 February 07
18:24 UT, 8"-SCT, f=2000mm, 4 x 30 sec, Sony A700 (ISO 3200)
Michael Hauss

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 February 06
19.50 UT 10"Newton F=1.5m 218s 800ASA Canon 350D
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 February 03
18.08 UT Refractor 130/484mm, 36 x 30 sec. CCD SBIG ST237A
Wolfgang Vollmann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 February 03
20.14 UT Newton 10" F=1.5m 243s 400ASA Canon 350D
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 February 02
30 x 30 sec., 12" Newtonian f/4.8, SXV-H9 CCD
Josef Müller

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2008 February 02
.970 UT, 12" Newtonian f/4.8, 30x30s, Starlight SXV-H9 CCD
Josef Müller

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...