C/2007 F1 LONEOS

Infobox:
2007 October 22
17.50 UT Newtonian 8" f=4, Canon EOS 350D, 12 x 50 sec. 400ASA
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 21
17.36 UT 8" f=2.75 ASA Astrograph, Canon 300D, 9 x 40 sec.
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 21
17.55 UT Newtonian 250/1502, Canon 350D 93 sec. 800 ASA
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 18
17.53 UT 8" f=2.75 ASA Astrograph, Canon 300D, 8 x 40 sec.
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 16
17.30 UT ASA Astrograph 8" f=2.75, 7 x 2 min., Sigma 6303 CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 16
17.30 UT ASA Astrograph 8" f=2.75, 7 x 2 min., Sigma 6303 CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 15
04.04 UT 12" Meade ARC f=10, DSI Pro CCD, 8 x 30 sec. + 1 x 120 sec.
Thomas Unverricht

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 15
17.30 UT ASA Astrograph 8" f=2.75, 6 x 120 sec., Sigma 6303 CCD, 14th Oct. + 15th Oct.
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 15
.747 UT, ASA 8" f2.8, Canon EOS 300Da, 7 x 60 sec.
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 14
Nikon 500mm f=4 tele lens, Canon 20D, 20 x 35 sec. 1600 ASA
Thorsten Böckel

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 14
18.00 UT Schmidt-Newtonian 203/812, 4 x 30 sec., Meade DSI Pro II CCD-Kamera
Dieter Schubert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 14
03.40 UT ASA Astrograph 8" f=2.75, 4 x 100 sec., Sigma 6303 CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 14
18.06 UT Newtonian 8" f=4, Canon EOS 350D, 9 x 1 min. 400ASA
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 14
18.14 UT Newton 200/800 Platinum XL 1 x 1 bin. 11 x 50 sec.
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 14
12" f=4.8 Newtonian 30 x 20 sec. SXV-H9 CCD
Josef Müller

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 14
17.50 UT 8" f=2.75 ASA Astrograph, Canon 300D, 8 x 40 sec.
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 14
.757 UT, 12" Newtonian f/4.8, 30x20s, Starlight SV-H9 CCD
Josef Müller

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 13
18.17 UT Newtonian 8" f=4, Canon EOS 350D, 10 x 1 min. 400ASA
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 13
04.00 UT 140/500mm Cometcatcher, Canon 350D 2 min. 800 ASA
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 13
17.50 UT 8" f=2.75 ASA Astrograph, Canon 300D, 5 x 40 sec.
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 10
03.40 UT ASA Astrograph 8" f=2.75, 5 x 150 sec., Sigma 6303 CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 10
03.40 UT ASA Astrograph 8" f=2.75, Sigma 6303 CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 08
18.22 UT Zeiss Sonnar 200mm Canon EOS 300D 4 x 30 sec. 800 ASA
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 08
18.22 UT Zeiss Sonnar 200mm Canon EOS 300D 4 x 30 sec. 800 ASA
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 08
03.40 UT ASA Astrograph 8" f=2.75, 2 x 120 sec. L + RGB 60 sec., Sigma 6303 CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 08
18.29 UT Newton 200/800 Platinum XL 1 x 1 bin. 11 x 50 sec.
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 07
18.21 UT 140/500mm Cometcatcher, Canon 350D 80 sec. 800 ASA
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 06
18.22 UT 140/500mm Cometcatcher, Canon 350D 2 min. 400 ASA
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 September 29
18.00 UT ASA Astrograph 12" f=3.3, 7 x 40 sec. Sigma 6303 CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 September 26
18.51 UT 4" f=10 Refractor, Canon EOS 20D 6 x 20 sec., 800 ASA
Günther Strauch

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 September 25
03.10 UT ASA Astrograph 8" f=2.75 Sigma 6303 CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 September 21
03.00 UT ASA Astrograph 8" f=2.75 Sigma 6303 CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 September 21
03.00 UT ASA Astrograph 8" f=2.75 Sigma 6303 CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 September 21
03.30 UT Newtonian 203/812 f=4, Meade DSI Pro II 11 x 30 sec.
Dieter Schubert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 September 16
18.40 UT zoom lens 180mm f=3.4, 5 x 90 sec. Sigma 6303 CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 September 14
03.00 UT ASA Astrograph 12" f/3.3 Sigma 6303 CCD, 8 x 40 sec.
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 April 08
21.00 UT ASA Astrograph 8" f/2.7, 3 x 270 sec. Sigma 1603ME CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...