Tucker C/2004Q1

Tucker C/2004Q1
2004 September 18   01.21 UT Newton 200/800 Platinum K402ME, 1 x 1 bin. 3 x 2 min.
© 2004 Stefan Beck