Tucker C/2004Q1

Tucker C/2004Q1
2004 September 17   00.29 UT Newton 200/800 Platinum K402ME, 1 x 1 bin. 1 x 3 min.
© 2004 Stefan Beck