Tucker C/2004Q1

Tucker C/2004Q1
2004 September 13   22.36 UT Newton 200/800 Platinum K402ME, 1 x 1 bin. 8 x 60 sec.
© 2004 Stefan Beck