C/1998 J1 SOHO

1998 May 10 .81635, 1998. Objektivbrennweite 500mm + ST6-CCD-Kamera
© 1998 Otto Farago

back...