C/1996 B2 Hyakutake

Large Version
1996 February 02 04:05 04:20 UT, 8" Schmidtkamera f/1,5, Ekta Ortho, Koma 5min. , Mondlicht, Helligkeit: 10,5
© 1996 Michael Jäger

back...