C/1988 A1 Liller

Infobox:
1988 October 14
01.37 UT, 8" f/1.5 Schmidtcamera, 22 min. Ektagraphic HC Ortho
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1988 May 07
23:25 – 23:35 UT, SCL 3,5/500
Albert Schröder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1988 May 07
23:38 – 23:48 UT, SCL 3,5/500
Albert Schröder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1988 May 07
22:24 – 22:34 UT, SCL 3,5/500
Albert Schröder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1988 May 07
22:10 – 22:20 UT, SCL 3,5/500
Albert Schröder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1988 April 25
01.28 UT, 8" f/1.5 Schmidtcamera, 25 min. Ektagraphic HC Ortho
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1988 April 16
02.00 UT, 8" f/1.5 Schmidtcamera, 2 x 3 min. Kodak Technical Pan 2415 hyp.
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1988 April 16
01:30 – 01:50 UT, Helligkeit: 5,5
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1988 April 14
1.31 UT, Nikon F2 135mm f/3.5, 8 minutes, Tri-X film, JS098
John Sabia

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1988 April 11
20.30 UT, 50mm f/2.8 15 min. Kodak Technical Pan 2415 hyp.
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1988 April 10
19.22 UT, 8" f/1.5 Schmidtcamera, 2 x 3 min. Kodak Technical Pan 2415 hyp.
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...