188P/LINEAR-Mueller

Infobox:
2016 November 27
17:57-18:46 UT, 25cm F/3.3 Deltagraph + Ricoh GXR A12 23x1min ISO 3200 Schweinitz im Fläming
Uwe Wohlrab

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 November 04
04:16 UT, 1x600s, 11" SCT f/6, STF-8300M,
Mike Olason, Denver Colorado

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 October 30
18.02 UT, 5x270sec.12"/4 SXV-H9
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 September 22
20.18 UT, 8x300sec.12"/4 G3-16200 2x2 bin
Michael Jäger, Weißenkirchen

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 September 07
21:18:47 UT, 900s exp.(6x120s + 5x60s), 0.7-m (f/4) L + FLI PL47-10 + R filter, 0.95"/pixel. m1=16.3, Coma 17", DC 7. Tail 4.5 min. long. in PA 243 deg. Kyiv comet station (MPC 585)
Alexander Baransky, Ukraine

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 August 27
22.46 UT, 4x300sec.12"/4 G3-16200
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 August 07
00:14 UT, 11x 5min, 400mm f/2.5, SBIG 8300M
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 August 07
23.05 UT, 7x300 sec.12"/f-4 G3-16200
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 25
07:22 UT, 1x300s, 11" SCT f/4.9, ST-402ME,
Mike Olason, Denver Colorado

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 14
12" f=4.8 Newtonian 60 x 30 sec. SXV-H9 CCD
Josef Müller

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 08
20.14 UT Newton 200/800 Platinum XL 1 x 1 bin. 10 x 60 sec.
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 October 02
23.48 UT Newtonian 250/1502, Canon 350D 3 min. 800 ASA
Christian Harder

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 September 20
23.25 UT Newtonian 203/812 f=4, Meade DSI Pro II 20 x 30 sec.
Dieter Schubert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2007 September 13
22.17 UT ASA Astrograph 12" f=3.3, 2 x 5 min. Sigma 6303 CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1998 December 23
.7525. 1998 UT. Komposit 2 x 600 sec. 12" LX200 f/10 mit ST8 CCD-Kamera.
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1998 December 20
.8205. 1998 UT. Komposit 1 x 600 sec. 12" LX200 f/10 mit ST8 CCD-Kamera.
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1998 December 16
Kompositaufnahme 2 x 300 sec. 21:17 - 21:35 UT. 12" LX200 f/10 mit ST8 CCD-Kamera.
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1998 February 11
.7302. 1999 UT. Komposit 5 x 600 sec. 12" LX200 f/10 mit ST8 CCD-Kamera.
Bernhard Häusler

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...