177P/Barnard

Infobox:
2006 October 26
20.53 UT Newton 200/800 Platinum K402ME 5 x 90 sec., near a star
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 September 21
20.23 UT Newton 200/800 Platinum K402ME 5 x 60 sec.
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 September 13
20.54 UT Newton 200/800 Canon EOS 300D 4 x 120 sec.
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 September 13
.813 UT, 8" f=2.8 ASA Astrograph, L:2x5m/RGB:60/75/90sec. Sigma 1603ME
M. Jäger/G. Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 September 01
21.00 UT ASA Astrograph 8" f/2.7, L 2x300, RGB 70:75:90 sec. Sigma 1603ME CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 August 31
22.35 UT Schmidt-Cassegrain 254/840 Meade DSI, 9 x 30 sec.
Dieter Schubert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 August 26
20.00 UT Schmidtcamera 8" f=240 mm. 9x70 sec. SXVH-9 CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 August 19
21.00 UT Schmidtcamera 10" f=380 mm. L 2x180 sec.RGB 90:75:65 Sigma CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 August 18
21.25 UT Schmidt-Cassegrain 254/840 mm, f/3.3, 9x21.2sec., Meade DSI CCD-Kamera
Dieter Schubert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 August 18
20.59 UT Newton 200/800 Platinum K402ME 8 x 60 sec.
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 August 17
20.55 UT Newton 150/600 EOS 300D 1 x 300 sec.
David Bender

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 August 13
20.00 UT Schmidtcamera 8" f=240 mm. L 2x140 sec.RGB 60:50:65 SXV-H9 CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 August 02
21.15 UT Schmidtcamera 8" f=240 mm. 4x150 sec. SXV-H9 CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 July 30
20.45 UT Schmidtcamera 8" f=240 mm. LRGB, L-2x140 sec., RGB 50 sec. each 2x2 bin,SXV-H9 CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 July 22
21.40 UT Schmidtcamera 8" f=240 mm. 4 x 100 sec.,SXV-H9 CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 July 21
22.49 UT Newtonian 10" f/4.8 Atik-1HS CCD
Ralf Vandebergh

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 July 21
Schmidtcamera 8" f=240 mm. 10 x 80 sec.,SXV-H9 CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 July 19
22.30 UT Schmidtcamera 8" f=240 mm. LRGB, L-2x140 mod 1x1 sec RGB 60:50:60 sec. 2x2 mod,SXV-H9 CCD
Michael Jäger + Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 July 19
22.31 UT Newton 200/800 Canon EOS 300D 5 x 120 sec.
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 July 19
.167 UT, 40,6 cm Schmidt-Cassegrain f/7.4, 15x40sec., SBIG 1001E CCD
Matt Mills

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 July 17
21.55 UT Schmidt-Newton 203/812 mm, f/4, 20x30sec., Meade DSI CCD-Kamera
Dieter Schubert

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 July 17
.115 UT, 40,6 cm Schmidt-Cassegrain f/7.4, 1x200sec., SBIG 1001E CCD
Matt Mills

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 July 16
22.00 UT 20" Hypergraph f/3.0, 3 x 2 min., EOS 350D
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 July 15
21.69 UT Newton 200/800 Platinum K402ME 1 x 1 bin. 30 x 30 sec.
Stefan Beck

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2006 July 03
22.47 UT Hypergraph 50cm f/3, Canon 350D, 20 x 1 min. 1600 ASA
Norbert Mrozek

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...