104P/Kowal 2

Infobox:
2021 September 02
22:25 UT, 5x3min, 16" f/3.3, CDS-5D
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 April 27
19.23 UT, 6 x 120 UV/IR 4x60green 2x180green 10"/4 Moravian G3-16200 2x2 bin
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 April 10
19:41 UT, 9x 1min, Newton 400mm f/3.3, SBIG 8300M
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 April 04
18.59 UT, total 780sec.Newton 10"/f-4 SXV-H9
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 February 27
18:40 UT, 5x 100sec.L, Newton 400mm f/3.3, SBIG 8300M bin2
Roland Fichtl

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 February 27
17.57 UT, 8x180 sec.10"/4 SXV-H9
Michael Jäger Stixendorf

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 February 27
17.57 UT, 8x180 sec.10"/4 SXV-H9
Michael Jäger Stixendorf

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 February 27
02:32 UT, 1x300s, 11" SCT f/6, STF-8300M,
Mike Olason, Denver Colorado

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 February 24
18.11 UT, 8x180 sec.10"/4 SXV-H9
Michael Jäger Stixendorf

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 February 11
18.08 UT, 10x210sec.10"/4 SXV-H9
Michael Jäger Stixendorf

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 January 29
18.17 UT, 3x190sec.10"/4 SXV-H9
Michael Jäger Weißenkirchen

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
2016 January 26
17.44 UT, 3x180sec.10"/4 FLI 8300 CCD
Michael Jäger Weißenkirchen

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1998 March 26
19:00 – 19:09 UT, 10" f=450mm, TP hyp, Koma 2min. – 3min. , Helligkeit: 13,0/13,5
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1998 January 18
am 18.01.1998. 17:19 - 17:29 UT. Schmidtkamera 250/450 mm Kodak TPh. Helligkeit: 12,7
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1997 December 30
18:29 – 18:39 UT, 10" f=450mm, TP hyp, Helligkeit: 12,8
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1997 November 02
21:00 UT, 7" f=1600mm, 100 min. auf TP hyp, Helligkeit: 13
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1997 October 24
am 24.10.1997. 20:57 - 21:10 UT mit SK 250/450mm TPh., Helligkeit: 12,8
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1997 October 05
22:00 UT, 225/255/435mm Schmidtkamera, 11 min. auf TP 6415 hyp, Koma 0,5min. , Ebenwaldhöhe/NÖ, Helligkeit: 13
Gerald Rhemann

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1997 September 23
am 23.09.1997. 19:20 - 19:30 UT mit SK 250/450mm. Helligkeit: 13,3
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1997 September 01
18:33 – 18:44 UT, 10" f=450mm, TP hyp, Datum grob geschätzt, da leider keine Angabe auf Foto, Helligkeit: 12,6
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
Infobox:
1992 January 03
23.38 UT, 8"/1.5 35 min. Ektagraphic HC hyp
Michael Jäger

Mausklick um das Bild zu sehen.
zurück...