101P/Chernykh

101P/Chernykh
2005 September 07   22.12 UT Newton 200/800 Platinum K402ME, 1 x 1 bin. 5 x 120 sec.
© 2005 Stefan Beck